Wat we eten zit diep verweven in onze cultuur en vertelt ons wie we zijn. Dit gegeven maakt het transformeren van onze eetgewoontes misschien wel een van de moeilijkste transities om als mens te maken. Tegelijkertijd zijn we het er met z’n allen over eens dat de huidige manier waarop we consumeren en produceren niet langer houdbaar is. We richten hiermee niet alleen directe schade aan onze gezondheid aan, we tasten hiermee ook onze planeet aan, onze leefomgeving waarvan we volledig afhankelijk zijn voor ons welzijn.
 
De Haagse Voedselraad heeft als doel om het realiseren van deze broodnodige voedseltransitie aan te jagen en mede mogelijk te maken. Dat doet de Raad als stem van en in samenwerking met de Haagse voedselbeweging die al een fundament voor dit toekomstbestendige voedselsysteem heeft gelegd. Gezond en betaalbaar voedsel zou een basisrecht moeten zijn voor iedere inwoner, is het uitgangspunt van de Raad. Tevens moet voedselzekerheid voor toekomstige generaties gewaarborgd worden door te kiezen voor duurzame productiemethoden.

De Haagse Voedselraad is een initiatief van de vereniging Ons Eten Den Haag en is opgericht als onafhankelijke spreekbuis van bewoners, initiatieven en ondernemers uit Den Haag over gezond, eerlijk en duurzaam voedsel. De kern van de Voedselraad wordt gevormd door ongeveer vijfentwintig experts op het gebied van voedsel, voedselsystemen, natuur, duurzame economie, educatie, gezondheidszorg en stedelijke ontwikkeling. Allen zijn diepgeworteld in de stad en adviseren met hun kennis over verschillende delen van het voedselsysteem het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd bij het opzetten van een duurzaam voedselbeleid.