Waarom Ons Eten?

Wij geloven dat een gezond, duurzaam en lokaal voedselsysteem een cruciale rol speelt in een leefbare stad en regio. Het zorgt ervoor dat mensen in verbinding staan met hun eten, met degene die hun eten maakt, met de aarde waar het uit groeit en met elkaar.

Vandaaruit maakt men bewustere keuzes met oog op hun eigen leefkwaliteit, die van hun stad en daarbuiten. Door onze krachten te bundelen kunnen we de transitie naar een vitaal en lokaal voedselsysteem eigenhandig waarmaken.

 

Hoe gaan wij samen die transitie versnellen?

Ons Eten Den Haag is een vereniging van voedselinitiatieven van bewoners, ondernemers en lokale groepen/initiatieven met een hart voor een gezond, duurzaam en lokaal voedselsysteem. We streven ernaar om een bewustmaker, verbinder en stemgever te zijn in het katalyseren van een toekomstbestendig voedselsysteem. We dragen bij aan het verbinden van mensen, bedrijven en organisaties die in de stad met vergelijkbare dingen bezig zijn.

Als vereniging informeren, motiveren en stimuleren we mensen, kweken bewustzijn, zorgen ervoor dat krachten kunnen bundelen en laten we via de Haagse Voedselraad onze stem horen naar instanties en gemeente. Dit alles om de transitie naar een vitaal en lokaal voedselsysteem te versnellen.

 

Wat doen we?

We bundelen krachten van initiatieven en bewoners om zo de transitie naar een gezond en eerlijk voedselsysteem te versnellen. We willen het aanspreekpunt worden voor en de verbinder zijn van bewoners, initiatieven en ondernemers, die op welke manier dan ook een vitaal en lokaal voedselsysteem mee willen versnellen.

Om dat te bereiken willen wij verder groeien en onze verbindingen in en om de stad uitbreiden. Dit doen we door zowel fysiek als online samen te komen, activiteiten te organiseren en met de Voedselraad actief in gesprek te gaan met instanties en de gemeente.

Samen een lokaal, duurzaam en gezond voedselsysteem creëren.
We willen én kunnen dat niet alleen doen.