Project
Init.

Voedselraad Den Haag

Geplaatst op 12 november 2021, 10:18 uur
Illustration

De Haagse Voedselraad is een initieatief van de vereniging Ons Eten Den Haag en bouwt voort op haar missie. In navolging van andere grote steden is de Voedselraad opgericht als de spreekbuis van bewoners, initiatieven en ondernemers uit Den Haag over gezond, eerlijk en duurzaam voedsel. De kern van de Voedselraad wordt gevormd door ongeveer vijfentwintig experts op het gebied van voedsel, voedselsystemen, natuur, duurzame economie, educatie, gezondheidszorg en stedelijke ontwikkeling. Allen zijn diepgeworteld in de stad en zullen met hun kennis over verschillende delen van het voedselsysteem het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseren bij het opzetten van een duurzaam voedselbeleid. Zo vormt de raad een richtingwijzer voor de gemeente in strategie en beleid in de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.

Toelichting

De leden van de Voedselraad zijn afkomstig van de verschillende burgerinitiatieven, sociale bedrijven en
netwerken. Zij zitten op persoonlijke titel in de Voedselraad. Individuele burgers kunnen ook lid zijn. Doelgroepen
die niet vertegenwoordigd zijn, zullen actief benaderd worden om deel te nemen. De gemeente wordt uitgenodigd
om aan de gesprekken deel te nemen. Het bestuur wordt jaarlijks gekozen door de leden. Het bestuur
vertegenwoordigt de Voedselraad naar de gemeente en andere partijen. Buiten de leden is er nog een grotere
groep betrokken bij de Voedselraad en de activiteiten. Deze voedseldeelnemers worden regelmatig geïnformeerd
en uitgenodigd. Ons Eten Den Haag (www.ons-eten.nl) als bestaande vereniging zal de Voedselraad huisvesten,
zodat de Voedselraad subsidies kan ontvangen. Er wordt gestreefd naar een kleine organisatie met weinig
overhead. De Voedselraad komt eens per maand bijeen, kiest elk jaar één of meerdere onderwerpen waar het op
focust en stelt zich doelen (zie onze huidige missie).

Interview Den Haag FM op 15 maart 2022 over waarom de Haagse Voedselraad zo belangrijk is. 

Luister vanaf 13:23 minuten.

 

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat  Een voedselraad is onafhankelijk en wordt opgezet door burgers en sociale ondernemers om
kennis en ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren, elkaar te steunen, samen te werken aan een gezond,
eerlijk en duurzaam voedselsysteem en te laten zien wat wèl kan. Zo draagt een voedselraad bij aan een gezond en
duurzaam voedselsysteem.
Illustration
Inspraak Haagse Gemeenteraad De Haagse Voedselraad sprak op 30 juni de Haagse Gemeenteraad toe: Herziening van de voedselstrategie van 10 jaar geleden is broodnodig! Maak een vernieuwde, integrale voedselstrategie onderdeel van het nieuwe collegeakkoord. Voedselbeleid raakt niet voor niets aan nagenoeg alle grote opgaven waar de GemeenteDenHaag voor staat! Voor de integrale tekst zie de betreffende pdf onder het kopje 'Documenten' hieronder.
Deel dit: