Project

Voedselraad Den Haag

Geplaatst op 12 november 2021, 10:18 uur
Illustration

Wat we eten zit diep verweven in onze cultuur en vertelt ons wie we zijn. Dit gegeven maakt het transformeren van onze eetgewoontes misschien wel een van de moeilijkste transities om als mens te maken. Tegelijkertijd zijn we het er met z’n allen over eens dat de huidige manier waarop we consumeren en produceren niet langer houdbaar is. We richten hiermee niet alleen directe schade aan onze gezondheid aan, we tasten hiermee ook onze planeet aan, onze leefomgeving waarvan we volledig afhankelijk zijn voor ons welzijn.

 
De Haagse Voedselraad heeft als doel om het realiseren van deze broodnodige voedseltransitie aan te jagen en mede mogelijk te maken. Dat doet de Raad als stem van en in samenwerking met de Haagse voedselbeweging die al een fundament voor dit toekomstbestendige voedselsysteem heeft gelegd. Gezond en betaalbaar voedsel zou een basisrecht moeten zijn voor iedere inwoner, is het uitgangspunt van de Raad. Tevens moet voedselzekerheid voor toekomstige generaties gewaarborgd worden door te kiezen voor duurzame productiemethoden.
 
De Haagse Voedselraad is een initiatief van vereniging Ons Eten Den Haag en is in navolging van andere steden, zoals Amsterdam en Ede, opgericht als spreekbuis van bewoners, (burger)initiatieven en ondernemers uit Den Haag en ommelanden over gezond, eerlijk en duurzaam geproduceerd voedsel.
 
De kern van de Voedselraad wordt gevormd door ongeveer vijfentwintig experts op het gebied van voedsel, voedselsystemen, natuur, duurzame economie, educatie, gezondheidszorg en stedelijke ontwikkeling. Allen zijn diepgeworteld in de stad en adviseren met hun kennis over verschillende delen van het voedselsysteem het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd bij het opzetten van een gezond en duurzaam voedselbeleid. Zo vormt de raad een richtingwijzer voor de gemeente in strategie en beleid in de transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem.
 
Organisatie Raad
De leden van de Voedselraad zijn afkomstig van de verschillende burgerinitiatieven, sociale bedrijven en netwerken/organisaties uit de stad en ommelanden. Zij zitten op persoonlijke titel in de Voedselraad. Individuele burgers kunnen ook lid zijn. Als doelgroepen niet vertegenwoordigd blijken te zijn, zullen deze actief benaderd worden om deel te nemen. Ook de gemeente wordt actief uitgenodigd om aan de gesprekken en bijeenkomsten die Voedselraad organiseert deel te nemen.
 
Ons Eten Den Haag (www.ons-eten.nl) is initiatiefnemer van de Voedselraad en huisvest ook de Raad, zodat deze subsidies kan ontvangen. Een kleine organisatie met weinig overhead, is het uitgangspunt. De Voedselraad komt eens per maand bijeen, organiseert vanuit de vier dragende thema’s (zie het tabblad 'Thema's' op deze website) jaarlijks meerdere bijeenkomsten middenin de stad waarvoor alle belanghebbenden worden uitgenodigd, en stelt zich jaarlijks nieuwe doelen.

Interview op Den Haag FM (15 maart 2022) over waarom de Haagse Voedselraad zo belangrijk is; luister vanaf minuut 13:23.

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Lopend
Deel dit: