Puck Moll

Community builder & Onderzoek OE & HVR
Wie ben je & op welke wijze ben je (professioneel) bezig met voedsel?
Hoi mijn naam is Puck en ik ben sinds de zomer van 2021 betrokken bij het kernteam van Ons Eten. Ik vervul binnen onze gedreven gemeenschap de rollen van organisatieontwikkelaar, community builder & onderzoekscoördinator.
Mij verbinden met mensen & mensen onderling verbinden is mijn passie. Meer over mijn beweegredenen lees je bij de vraag 'Waarom heb je je aangesloten bij Ons Eten?'.
Wat maakt dat je doet wat je doet?
Een paar maanden voordat ik mij aansloot bij Ons Eten had ik al de stap gezet om m'n handen letterlijk uit de mouwen en in de grond te steken, en wel bij de CSA van Pluk Den Haag. Voor mij betekent mijn werk voor Pluk en Ons Eten direct verbinding maken met de aarde en mijn bijdrage doen om het ontwrichte systeem te herstellen.

In het thema voedsel zie ik namelijk de wereld weerspiegelt.
Ik zie de uitgeputte gronden, klimaatverandering, armoede, een gebrek aan onderlinge verbondenheid en afbraak van de biodiversiteit waarmee we dealen erin terug. En tegelijkertijd zie ik de oplossingen voor & kansen door de huidige problematiek erin weerspiegelt. Juist in het ons opnieuw verbinden met ons eten en daarmee de aarde zie ik de toekomst zonnig in.

Inmiddels - ik schrijf dit in juli '23 - ben ik gestopt bij Pluk vanwege mijn beoogde verhuizing naar buiten de stad, letterlijk het land op.
Waarom heb je je aangesloten bij Ons Eten?
Aansluitend op voorafgaande: hoe mooi is het dan om binnen Ons Eten gelijkgestemden te ontmoeten, ons met elkaar te verbinden en zo samen te bouwen aan een veerkrachtig voedselsysteem voor mens en aarde! Mijn wens? Dat voor iedereen in Den Haag en omgeving en verder gezond eten een grondrecht wordt.

Mijn rollen binnen Ons Eten & de Haagse Voedselraad zijn die van organisatieontwikkelaar, community builder & onderzoekscoördinator, en waar nodig communiceer ik er lekker - al schrijvend en pratend - op los. Via deze wegen wil ik bijdragen aan de opbouw van onze community zodat we samen sterker staan in het realiseren van een toekomstbestendig voedselsysteem.
Wat breng je mee naar ons gemeenschappelijke voedsellandschap?
Energie, betrokkenheid, verbindingskracht, twee handen, organisatietalent, en steeds meer kennis van en ervaring met het voedsellandschap.
Wat kan de community van Ons Eten voor jou betekenen?
Sparring, positiviteit, energie, saamhorigheid en daadkracht om op dit turbulente wereldtoneel door te bouwen aan een gezonde leefomgeving in en rondom Den Haag.