Participatie en Democratie: de sociale functie van voedsel

Iederen kan meedoen, zeggenschap hebben en leren waarom voedsel belangrijk is. De Haagse Voedselraad ziet de meerwaarde van buurttuinen zoals de Spinozahof en de Tuinen van Mariahoeve. Daarnaast hecht zij veel waarde aan initiatieven als de Participatiekeuken.

Het zijn laagdrempelige initiatieven, die juist in de achterstandswijken zeer succesvol blijken. Koppeling met welzijn en uitkeringen, maar ook spiritueel: samen eten en contact met de aarde is belangrijk in allerlei culturen en godsdiensten. 

background

Wensen

Een groen buurthuis op elke 10.000 bewoners

Ons beeld voor een groen buurthuis is zoals StadsOase de Spinozahof zich nu ontwikkelt. Gezamenlijk wordt er voedsel verbouwd en ingekocht bij boeren. Er is een gemeenschap opgebouwd die integratie, zelfredzaamheid en saamhorigheid bevordert. Onderling worden er taallessen verzorgd en deelnemers ervaren aantoonbaar minder eenzaamheid. 

Wij zien deze activiteiten als een gezonde basis, die je elke inwoner van Den Haag gunt.

Toegankelijke oases als groen knooppunt in de stad

Groene buurthuizen dienen bewoners aan te trekken door toegankelijk oases te zijn. In deze buurthuizen, die zich gaandeweg ontwikkelen, vinden verschillende soorten activiteiten plaats. Naast activiteiten vervult het buurthuis ook meerdere functies rondom voedsel, groen, participatie etc.

Wij pleiten ervoor dat bestaande plekken mee mogelijkheden krijgen om zich tot volwassenheid te ontwikkelen en daarbij van andere lokale initatieven te (blijven) leren.

Ontwikkel jaarlijks terugkerende events

Maak van de Voedsel Fietsexcursies, die door Ons Eten en Stadslandbouw Den Haag worden georganiseerd een jaarlijks terugkerend event. Tijdens deze ontdekkingstocht op de fiets maken bewoners kennis met eten en drinken van Haagse bodem en zee. Ze maken kennis en leren over de vele voedselinitiatieven die Den Haag en haar omgeving rijk is.

Wij pleiten ervoor dat deze fietstochten ook opgenomen worden als voedselonderwijs in een lagere of middelbare schoolcurriculum.

Iedere plek is uniek en sluit aan bij de wijk

In Den Haag zijn er ongeveer 40 plekken, die ‘iets’ van het groene buurthuis in zich dragen. Alle plekken zitten in hun eigen fase van ontwikeling (zie kaart stadslandbouw Den Haag). Iedere plek is uniek en sluit aan bij de wijk en haar bewoners.

Loof een jaarlijkse voedselprijs uit

Loof een jaarlijkse voedselprijs uit voor het initiatief in de stad dat op een creatieve, interculturele, verbindende wijze concreet invulling geeft aan de Haagse voedselvisie en de doelstellingen die de gemeente zich gesteld heeft te realiseren dichter bij brengt.

Stimuleer gezonde, verse en lokale voedselinitiatieven

Stimuleer initiatieven als Dutch Cuisine die gezond, duurzaam eten, vers van dichtbij stimuleren volgens het principe 80/20. Zo is onder andere een Route Den Haag uitgestippelt om kennis te maken met lokaal en seizoensgebonden voedsel.