Bericht

Eindejaarsbijeenkomst 2022

Geplaatst op 3 februari 2023, 11:51 uur
Illustration

Op 10 december kwamen we met ruim vijftig mensen bijeen voor de netwerkbijeenkomst van Stadslandbouw Den Haag die we combineerden met de eindejaarsbijeenkomst van Ons Eten. De thuishaven voor dit middag- en avondprogramma inclusief film en inspiratiesessie was De Tempel in onze Hofstad.
 
De middag begon met de kans om bij te praten met bekende en tot dan toe onbekende gelijkgestemden. Vervolgens blikten Tom Voorma van Stadslandbouw Den Haag en Frank Mechielsen van Ons Eten zowel terug op 2022 als vooruit naar 2023.
 
De oprichting van de Haagse Voedselraad in februari van 2022 kreeg hierbij speciale aandacht. De Voedselraad heeft direct in zijn eerste jaar al veel positiefs teweeggebracht, zeker gezien de toezegging van de nieuwe coalitie om een up-to-date voedselstrategie in het leven te roepen. Later op de avond gingen we verder met elkaar in gesprek over die nieuwe voedselstrategie.
 
Maar eerst was het tijd voor een film in het kader van Food.Film.Fest, een kleinschalig voedselfilmfestival op poten gezet door Voedsel Anders Vlaanderen. Met een verrukkelijk en goed gevuld bord eten op schoot – met dank aan GoedEten Den Haag – keken we met elkaar naar de film ‘2040’ uit 2019. Hierin gaat Damon Gameau wereldwijd op zoek naar technologieën die vandaag de dag al bestaan en waarmee we de effecten van klimaatverandering kunnen omkeren.
 
“Hoop” en “de kracht van de jonge generatie” waren na het zien van de film veelgehoorde reacties van de aanwezigen. Tegelijkertijd liet de film de “urgentie” zien van waar wij als voedselbeweging mee bezig zijn. Werk aan de winkel dus, het kriebelde bij de deelnemers om samen verder aan de slag te gaan tijdens de inspiratiesessie.
 
De twintig overgebleven deelnemers met elk hun eigen achtergrond gingen in groepjes uiteen op de vier thema’s van Ons Eten. Met als doel om met elkaar ideeën te verzamelen die als input kunnen dienen voor een discussiepaper rond de nieuwe voedselstrategie.

Dit discussiepaper wil de Haagse Voedselraad begin 2023 aan de wethouder van Duurzaamheid en Energietransitie aanbieden om de gemeente te helpen tot een actuele en krachtige voedselstrategie te komen.
 
Zoals het onderwerp ‘Eten’ betaamt, was de opbrengst op de thema’s ‘participatie en democratie, ‘Circulaire economie en innovatief ondernemerschap’, ‘Eetbaar groen en korte ketens’ en ‘Gezondheid en voedselomgeving’ zowel rijk als veelzijdig.

Aan meerdere ‘tafels’ kwam het belang van het bevorderen van bewustzijn onder jongeren naar voren. Door activiteiten op scholen te organiseren, zoals ‘Ieder kind schooltuiniert’, een voedselbos bij elke school in combinatie met een buitenleslokaal, kooklessen, een reizend filmfestival en een schoolwedstrijd ‘Gezondste en duurzaamste school’.
 
Wat verder ter tafel kwam: voedselketens transparant maken, inhaken op de ‘OmgevingsVisie 2040’ die de Gemeente aan het formuleren is, meer groene buurthuizen creëren, de potentie van circulair vol gaan benutten via bijvoorbeeld wormencompost, bomen/wilgen en wol, meer eetbare bomen/planten aanbrengen in het straatbeeld, 0% btw op groente en fruit invoeren, op gezondheidsvlak proactief preventief beleid gaan voeren, en last but not least: de gemeente moet burgers serieus nemen, niet de regie overnemen en dus initiatieven ownership geven.
 
Ons Eten en de Haagse Voedselraad kijken er naar uit om in 2023 met (onder meer) deze ideeën onder de arm en alle betrokkenen volop verder te bouwen aan het realiseren van een systeem dat gezond, duurzaam en voor iedereen betaalbaar voedsel produceert!
 
Als Ons Eten kijken we met veel plezier terug op deze inspirerende bijeenkomst. Dank voor ieders aanwezigheid en wij hopen iedereen ook in 2023 weer vaak te ontmoeten!

Deel dit: