Bericht

Samen verder bouwen na Voedsel Verbindingsfeest

Geplaatst op 14 juli 2023, 17:50 uur
Illustration
profile picture
Puck Moll

Op 29 juni kwamen we met pak ‘m beet vijftig mensen uit vele ‘uit’hoeken van Den Haag en omgeving samen in de Helena voor ons Voedsel Verbindingsfeest. En een feest werd het!
 
We hadden immers een heleboel te vieren. De officiële lancering van onze discussiepaper ‘Eerste aanzet tot Haagse integrale voedselvisie’ op 15 maart bij de wethouder Voedsel Arjen Kapteijns en de daaruit voortvloeiende samenwerking met de gemeente in het bouwen aan de broodnodige integrale voedselvisie voor onze stad en ommelanden. Dit heugelijke feit kunnen we alleen maar vieren door het letterlijk en figuurlijk voedende werk dat wij als mensen uit deze stad, onze wijken en onze straten samendoen. De energie die de haast ontelbaar veel Haagse voedselinitiatieven genereren is steeds beter voelbaar en ook tijdens deze avond sloten zich weer nieuwe mensen aan bij onze gezamenlijke beweging Ons Eten en werden nieuwe verbindingen gelegd.
Ons netwerk bouwt zelf gestaag verder aan het creëren van een gezond, duurzaam, lokaal en betaalbaar voedselsysteem, en tegelijkertijd laten we via de Haagse Voedselraad onze stem luid en duidelijk horen naar de gemeente toe: “Het is tijd om in te stappen!”. De gemeente moet ook haar verantwoordelijkheid nemen in het creëren van een leefbare stad en regio. Laten we samen deze transitie versnellen.
 
Voedzaam eten, spoken word, voeten van de vloer & meer…
Daarom werd er niet alleen enorm gesmikkeld aan lekker eten met dank aan stichting Goed Eten, werd er niet alleen geluisterd naar de indrukwekkende performance van spoken word-artiest Hasan Gök (de opname ervan volgt in de volgende nieuwsbrief), en werd er niet alleen genoten van en – hoe kan het ook anders met deze fantastische band – gedanst op de tonen van de vrouwelijke bluesband de BBQueenies. Voordat het dansfeest begon, gingen we om de tafel om samen te sparren over het verder handen en voeten geven aan onze vier hoofdthema’s, zoals we die in ons discussiepaper hebben geformuleerd. Immers: deze paper is geen blauwdruk maar een uitnodiging tot verder in gesprek gaan en vanuit die inspiratie verder bouwen. Voor onszelf en samen met/vandaaruit naar de gemeente toe.

Onze thema’s: doe mee!
Vier tafels, vier themagroepen, vier uiteenlopende gesprekken en tegelijkertijd met tal van verbindingen. Want ja… voedsel verbindt nu eenmaal alle levensthema’s. Hieronder volgt een korte impressie van een eerste opbrengst.

Met de volgende noten erbij:

- elk van de themagroepen komt na de vakantie structureel bij elkaar komen om verder te bouwen
- iedereen die affiniteit heeft met een (of meerdere) thema(‘s) kan aanschuiven (je hoeft dus geen diepgaande kennis te hebben van of te werken in…). Neem je doe-mentaliteit mee!
- bij elke themagroep staan contactpersonen. Zij leiden de groep niet, zij vervullen een faciliterende rol in het opstarten van de betreffende groep. Onze wens is dat deze groepen zelfstandig gaan opereren
- schroom niet om contact op te nemen voor meer informatie en/of vragen!

Participatie en Democratie 
Aan deze tafel schoven veelal initiatiefnemers van buurttuinen aan. Ter tafel kwamen de potentie van Groene buurthuizen/Stadsoases en de aanpak van armoede. Groene buurthuizen zijn belangrijke en drempelloze ontmoetingsplekken die tal van sociale en korte keten-functies kunnen vervullen. De gemeente zou elke bewoner toegang tot zo’n plek moeten geven. Uit het armoede-onderzoek dat Ons Eten recent uitvoerde (Fonds 1818) is al een werkgroep rond armoede ontstaan die wezenlijk ontmoeten via voedsel centraal stelt als oplossing om van noodhulp naar zelfredzaamheid te gaan.

Noot: Begin oktober volgt een publieke bijeenkomst rond armoede en voedsel. Informatie volgt.

Contactpersonen: Liane Lankreijer en Marianne Edixhoven (e-mail naar: lianelankreijer@gmail.com)
 
Gezonde voedselomgeving
De deelnemers aan deze themagroep zien een nadrukkelijke rol weggelegd voor de gemeente Den Haag in het stimuleren van de gezonde en duurzame keuze, en deze ook de gemakkelijke keuze te maken voor haar inwoners. Daarbij benoemden zij de volgende onderwerpen voor de gemeente om op te pakken: creëer een gezonde en duurzame voedselomgeving, focus op de jeugd, maak afspraken met supermarkten en vergeet daarbij niet je eigen voorbeeldrol, en start vanuit de wijk samen met de bewoners. Volgende bijeenkomst: 30 augustus bij de Spinozahof: meld je aan bij contactpersoon Miriam.

Noot: Medio november volgt een publieke bijeenkomst rond gezondheid en voedsel. Informatie volgt.

Contactpersonen: Margret Ploumen en Miriam Offermans (e-mail naar: (offermansmiriam@gmail.com)
 
Duurzame Voedselproductie en Korte Ketens
“Hoe gaan we boeren en de stad verbinden?”, was de vraag aan deze tafel. Een greep uit de daaropvolgende brainstorm: ruimte geven aan stadsboeren, waardecreatie van land waar voedsel wordt verbouwd in en om de stad (inclusief de onderzoeksvraag: wat is de waarde van stadsboerderijen als de Spinozahof en Pluk! Den Haag?), maak financiering voor voedselprojecten makkelijk(er) toegankelijk, consistent lokaal voedselbeleid inclusief het opnemen van Noordzee-vis en kleinschalige visserij hierin. 

Contactpersonen: Marco Swart en Frans van der Steen (e-mail naar: mfa.swart@gmail.com)
 
Circulaire economie en Innovatief ondernemerschap
De horeca-challenge is deze avond aan deze tafel afgetrapt met de vraag: “Als we de restaurants gaan betrekken in het thema voedsel, welke belangrijke onderwerpen spelen er?” De top-3 werd: 1. Voedsel van dichtbij 2. Groenten in de hoofdrol 3. Toegankelijkheid (betaalbaar voedsel). Verder ter tafel kwam: voedselverspilling: de verspilling van de een is de bron voor de ander, wet- en regelgeving: ‘hoe kan wet- en regelgeving bijdragen aan gezonde restaurants?’, en distributie. Genoeg voer om op verder te kauwen en te bouwen! 

Contactpersonen: Annelies Goedbloed en Frank Mechielsen (e-mail naar: goedbloedannelies@gmail.com)
 
Gemeenschap online bouwen: maak je profiel aan!
Om ook online elkaar te kunnen vinden/ontmoeten én zichtbaar te maken aan de wereld dat wij een krachtige voedselbeweging vormen, is het voedend als je je profiel aanmaakt op www.ons-eten.nl (klik rechtsboven op ‘Inloggen of registreren’). Voor vragen en/of hulp contacteer Puck Moll via 06-26898163.
 
Dank jullie wel! Dank aan iedereen die op dit Voedsel Verbindingsfeest aanwezig was en meegeholpen heeft om er zo’n heerlijk voedend feest van te maken. Graag tot de volgende ontmoeting!

Deel dit: