Organisatie

Haagse Bond van Amateurtuinierclubs

Den Haag telt 18 Amateur Tuiniers Verenigingen (ATV's). Dat zijn bijna 1700 tuintjes en als je partners en kinderen meetelt toch al gauw 3500 mensen die actief bezig zijn met hun tuintjes. Het gebruik van die tuintjes varieert natuurlijk enorm, van tegels en kunstgras (alleen bedoeld om rustig met een boekje in de zo te ziiten) tot complete bloementuinen en alles daar tussenin. Er is wel een verbindende factor: bijna iedereen vindt het leuk om iets eetbaars te kweken en daar ligt de brug naar Ons Eten. 

Mijn taak binnen de Haagse Bond is: stimuleren van groen (weg met de tegels), zorg voor de bodem (composteren, no-dig) en natuurinclusief tuinieren (lang leve de wormen, de vlinders, de kikkers en de vogels). 
Ik probeer dat te doen door voorlichting en intensieve samnewerking met AVN, IvN, Groei en Bloei en vele anderen.

Deel dit:
Contactpersonen van Haagse Bond van Amateurtuinierclubs