Project
Idee

Voedseleducatie

Geplaatst op 12 november 2021, 10:49 uur
Illustration

Voedseleducatie toegankelijk maken voor alle basisscholen in Den Haag (Moerwijk). 

Toelichting

Vanuit de overheden en gezondheidsorganisaties komt de opdracht richting scholen om voedseleducatie om gezondheidsredenen en duurzaamheidsredenen steeds harder binnen. Het domein Voedseleducatie is dusdanig nieuw dat scholen voor een grote uitdaging staan om dit structureel aan te bieden. 

De domeinvorming in samenspraak met scholen en partners realiseren is mijn doel.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen
Gewenst resultaat 
De mogelijkheden inzake voedseleducatie voor scholen (Voorschool tot en met Universiteit) vergroten door op het gebeid van lesmaterialen, faciliteiten, vak- en didactische kennis. Het realiseren van een platform van en door professionals om het vakgebied vorm te geven.
Deel dit: