Circulaire economie en innovatief ondernemerschap

Voedselproductie en consumptie zijn deel van de kringloop, alleen hebben we het nu georganiseerd als een keten. Daardoor putten we bodems en ecosystemen uit (soms aan de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld door het gebruik van kunstmest of door grondstoffen van ver naar Nederland te halen). Aan het eind van de keten hopen zich afvalstoffen op, bijvoorbeeld de overbemesting van Nederland door stikstof en klimaatverandering. 

Circulaire economie en innovatief ondernemerschap is nodig om een CO2-neutraal voedselsysteem te ontwikkelen. Zodat we de leefbaarheid in de toekomst voor iedereen bevorderen. Het verminderen van voedselverspilling draagt daar aan bij. Voedsel kan bovendien zinvolle en gezonde banen bieden voor ongeschoold of lager opgeleid personeel (ook met een afstand tot de arbeidsmarkt) en innovatief ondernemerschap stimuleren.

Wij zien een rol voor de gemeente om de beweging naar een circulaire economie in onze stad te versnellen, door het stimuleren en ondersteunen van innovatief ondernemerschap, launching customer te zijn en het opschalen van pilots naar verdienvermogen.

Concreet zien wij de volgende aanknopingspunten voor beleid:

Wensen

Ga voedselverspilling tegen

Het tegengaan van voedselverspilling zoals bij de Conscious Kitchen en De Participatie Keuken en Yespers (producten van wat anders afval is, mangopitten etc.) koken met wat over is, De Stichting ‘Vers & Vrij’ is een vitrinekoelkast die bij een buurtcentrum in verschillende (tot nu toe) Haagse wijken wordt neergezet. Maar ook het stimuleren van participatie Haags bedrijfsleven bij To Good To Go. Of deelname van de Haagse horeca aan de Food Waste City Challenge Den Haag (horeca: ruim 40% minder verspilling).

Help met opschalen

Daarnaast het opschalen van markten als die van Lekkernassûh, meer distributiepunten zoals die van Rechtstreex, innovatief circulair ondernemerschap zoals eerder genoemd HubKlub, horeca van de Grote Markt, Social Club Den Haag, The New Farm, Bink 36 etc

Stimuleer de lokale economie

Ruimte voor innovatie, stadslandbouw en initiatieven van lokale ondernemers en bedrijven vormt (mede) de basis voor een gezond, duurzaam en toekomstbestendig voedselsysteem. Belangrijk om de lokale economie te stimuleren door ruimte te maken voor sociale innovatieve ondernemers. Een transparante markt met korte ketens en eerlijke prijzen voor lokale boeren faciliteren zijn hierbij belangrijke instrumenten.

Ontwikkel gezonde bodems

Het ontwikkelen van gezonde bodems door het opschalen van composteringsinitiatieven als nieuwe vorm van GFT ophalen. Bijvoorbeeld door de herintroductie van de schillenboer, de compostbakkers, buurt composteren, wormenhotels, en bewoners en bedrijven die hun kantine afval composteren. Uiteindelijk gaat het om het sluiten van de cirkel naar boeren door compost terug te brengen naar de bodems waar ons voedsel vandaan komt.

Faciliteer verbinding

Er kan ook een koppeling gemaakt worden tussen de voedselondernemers en makers in de stad en de bewoners, bijvoorbeeld in een jaarlijks terugkerend voedselfestival waar bewoners kennis kunnen maken met lokale voedselmakers tijdens de Dutch Food Week

Stimuleer lokale zeewierproductie

Het stimuleren van meer lokale zeewierproductie indien mogelijk en rendabel ook met het oog op de noodzakelijke omslag naar een meer plantaardig productie- en consumptieniveau. Gemeente Den Haag zou zich kunnen aansluiten bij de Green deal eiwitrijke gewassen (Bean deal).