Eetbaar groen en korte ketens

Een manier om tot een gezond voedselsysteem te komen is het ontwikkelen van alternatieven op het huidige systeem. Dat zouden we kunnen doen door het creëren van eetbaar groen en door het stimuleren van alternatieve voedselketens.

Hoe leuk is het om zelf eten te laten groeien in je tuin? Of om eten te kunnen plukken aan het einde van elke straat? En om je eten te kopen bij alle boeren en makers in en om je eigen stad? We streven naar meer transparantie over eten produceren, meer toegang tot echte voeding, meer eetbaar groen in de buurt, inzicht op het functioneren en de interactie met de natuur, verbinding met je buren en verbinding met je buurt.

background

Wensen

Maak duurzame regionale producten toegankelijk

Het versterken van het inkopen, verwerken en het toegankelijk maken van duurzame regionale producten (uit gezonde bodem, zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, uit de regio en gezond en duurzaam). Het plantaardig eten als norm hanteren bij de gemeente en gesubsidieerde instellingen is evident. Maar ook het inrichten van een gezamenlijke inkoopfunctie bij de stad voor boeren.

Ondersteun boeren met distributie

Het verleiden en ondersteunen van boeren in de omgeving om gezond en duurzaam te produceren en het faciliteren van distributie naar de stad. Gemeente Den Haag zou een voorbeeldrol bij haar inkoopbeleid kunnen oppakken, maar ook kort ketenprojecten actief kunnen stimuleren. Voorbeeld is ook de Hubklup waarin horeca samenwerkt voor versie emissieloze leveringen aan het strand van Den Haag.

Stimuleer kleinschalige en middelgrote visserij

Stimuleer kleinschalige en middelgrote visserij, die de seizoenen volgt en een gezond lokaal en duurzaam gevangen natuurproduct levert, die lokaal of regionaal verkocht wordt en een bijdrage levert aan de lokale voedselzekerheid en voedselcultuur. Den Haag ligt aan de Noordzee en Noordzeevissers vangen alleen wilde (puur natuur) vis voor menselijke consumptie. Wilde vis is puur natuur en levert een heel hoogwaardig eiwit (hoger dan vlees en peulvruchten) en heeft andere voedingswaarden die heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van hersenen van kinderen en ook voor zwangeren en voor zogende moeders. Deze vissers vissen op duurzame wijze, want onderhevig aan beheermaatregelen die overbevissing tegengaan.

Bevorder verkoop streekproducten via lokale supermarkten

Bevorderen verkoop streekproducten via lokale supermarkten, naar onder andere het voorbeeld van Plus, waar nu al eigen contracten met boeren uit de omgeving voor streekproducten worden gesloten. De gemeente Den Haag zou een platform kunnen creëren waar alle supermarkten die hier een actieve bijdrage aan leveren opgenomen zijn, bijvoorbeeld in het kader van Duurzaam Den Haag.

Stimuleer buurtmarkten op groene ontmoetingsplekken

Stimuleren van buurtmarkten op groene ontmoetingsplekken rondom voedsel als nieuwe voedselomgeving, maar ook directe toegang tot voedsel in de stad door meer eetbare parken en bomenlinten aan te leggen met fruitbomen en noten (o.a. voedselbossen). Naar voorbeeld van Voedselbos Mariahoeve en Pluk den Haag.

Versterk stadslandbouw door ervaringen in kaart te brengen

Het verder versterken van de stadslandbouw community door het in kaart brengen en leren van elkaars 
ervaringen.

Versterk samenwerkingsverbanden

Het versterken van de samenwerkingsverbanden in de regio met de provincie Zuid Holland, landelijk beleid gebiedsgericht en met andere gemeenten rondom Den Haag. Zo kunnen we inspiratie halen vanuit Rotterdam de Boer Op; een groot project, waarin eten voor de stad, nieuwe bedrijfsmodellen voor boeren en herstel natuur gecombineerd worden.

Versterk de kennisinfrastructuur

Het versterken van de kennisinfrastructuur door stimuleren en ondersteunen van initatieven zoals het 
Permacultuur Centrum Den Haag.

Faciliteer informatiebijeenkomsten voor volkstuinders

Faciliteren van informatiebijeenkomsten van volkstuinders om hun tuinen te verduurzamen.